PRS® NASIL ÇALIŞIR?

BEYİN VE BİLİNÇALTI ZİHİN:

Beyin ve zihin ile ilgili ulaşılan yeni bilgiler problemlerimiz için önemli iç görüler ve çözümler sunuyor. Son 20 yıl içinde yapılan araştırmalar bilişsel aktivitelerimizin sadece %5'inin bilinçli olarak farkında olduğumuzu ve yönetebildiğimizi ortaya koymakta. Başka bir deyişle kararlarımızın, hareketlerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın yani performanslarımızın çoğu bilinçli farkındalığımızın dışındaki %95'lik bilinçaltı (bilinçdışı) alan tarafından kontrol edilmekte.

Bilinçaltı zihin; düşünceler, inançlar, duygular, anılar, yetenekler, içgüdüler, davranışlar gibi bilinçli olarak farkında olmadığımız tüm istemsiz süreçleri yönetir. Bunlar bilinçaltı zihinde üretilir, beynimizde ve bedenimizde tecrübe ettiğimiz etkileri yaratırlar. Bilinçaltı deneyimlerimiz gelecekteki düşünce ve davranışlarımızı yöneten inançlarımızı yaratırlar. Sıklıkla bu düşünce ve davranışlar bizi limitleyen hatta bize zarar veren düşünce ve davranışlardır. Kişisel ve profesyonel olarak başarabileceklerimizin sınırlarını bize dikte ederler.

Bugüne kadar birçok değişim prosesi ve metodu sadece bilinçli zihinle iletişim kurduğu için, sınırlı ve geçici sonuçlar üretebildi. Ağırlıklı olarak iç görü, sebep, irade, pozitif düşünce, ilham ve motivasyona dayandılar. Bilinçli ve iç görü tabanlı eğitimler hayatımızda daha etkin ve faydalı olmamız için ne yapmamız gerektiğini öğrettiler, fakat bu hedefi gerçekleştirmemiz için gereken yönetim araçlarını nadir olarak verdiler. Aslında daha etkin ve sürdürülebilir bir değişim yaratabilmek için ihtiyacımız olan kayıp parça, "bilinçaltı inançlarımızı" bilinçli hedeflerimizle aynı hizaya getirme yetisidir. İç görülere, pozitif düşünceye, motivasyona, iyi niyete ve iradeye dayanmanın hayatımızda kalıcı değişiklikler yaratabilmek için yetmediği artık bilimsel olarak bilinen bir gerçektir.

 

BİLİNÇALTI VE TAM BEYİN DURUMU

Bilinçaltı inançları değiştirmenin en temel etkeni “Tam Beyin Durumu”dur. Bu zihin hali, beynin tüm potansiyelini kullanarak optimal ve profesyonel bir gelişim için önemlidir. "Tam Beyin Durumu"nun problem çözme ve duygusal iyilik kadar, manevi farkındalığı artırdığı, hatırlamayı iyileştirdiği ve etkileyici şekilde yaratıcılığı geliştirdiği ispatlanmıştır. Başka bir deyişle "Tam Beyin Durumu", mutlu, fonksiyonel, tatminkar ve sürdürülebilir bir hayat yaşama yetisini önemli derecede artırır.

Aslında Tam Beyin Durumu bir "Süper Öğrenme" durumudur. Araştırmalar göstermektedir ki, "Tam Beyin Durumu" insan evrimine belirgin bir katkı sağlamaktadır. Nörobilim açısından baktığımızda, beyni nasıl daha büyük bir verimle çalıştırdığını, bilinç ve bilinçaltı süreçleri nasıl geliştirdiğini anlayabilmek mümkündür. Bunun sonucu olarak da bu durumun, üst bilince açılan bir kapı olduğu fark edilmeye başlanmıştır. Üst bilince açılan bir kapı ve sonuç olarak da üst seviyede fonksiyonellik...

Tam Beyin Durumunun etkinliği, yüksek-hızlı zihin yapısı değişikliği sağlayan belli bir yolla kullanıldığında ve belli bir süreçte ölçülerek takip edildiğinde çok hızlı ve kontrol edilebilir performans değişikliklerine imkan tanımaktadır. Üretken, mutlu ve tatminkar bir hayat yaratmak için daha başarılı yollara, yani bilincin üst seviyelerine ulaşmak adına bilinçaltına girip değişiklik yapmaya yarayan bu güvenli ve etkin yolun adı PRS® (Perception Reframing for Success - Başarı için Algı Çerçeveleme)'tir.

PRS®, zihnin bilinçaltı seviyesindeki inançları hızla ve kolayca hedefe odaklı değiştirmesine ve aksiyona dönüştürmesine yarayan, güvenli ve ölçülebilir bir süreçtir. Bir şirketin bütünü ile uygulanabildiği gibi, şirketin/organizasyonun içerisindeki herhangi bir bölüm veya ekip ile de uygulanabilir. Çalışanların, şirket hedefleri doğrultusunda ilerlerken, karşılaştıkları zorlukları aşmasına engel olan kısıtlayıcı inançları, bilinçaltı seviyesinde değiştirmeye izin veren ve değişimi ölçümleyebilen bugüne dek bulunmuş en etkin süreçtir.