PRS® SÜRECİ

PRS® AKIŞ VE ZAMAN PLANI:

  PRS® SÜRECİNİN AÇIKLAMALARI

• TESPİT:

- Eğitim: Zihin nedir? Nasıl Çalışır? Şirketin Zihni ne demektir? Zihinde kalıcı değişiklik nasıl yaratılır? konularında eğitim verilmesi.

- Workshop: Katılımcılarla, değiştirilmesi hedeflenen performansla ilgili engellerin, PRS® moderatörü yönetiminde yapılan bir açık tartışmada belirlenmesi ve önceliklendirilmesi.

• ÖN ANALİZ:

- MVA® Mind-Voice Analysis (Zihin-Ses Analizi): Sürece katılan çalışanların her biri ile yapılacak zihin-ses analizi seanslarında belirlenmiş hedef doğrultusundaki bilinçaltı stres paternlerini ve algı engellerini deşifre etmek için katılımcıların seslerindeki frekansların ölçümlenerek analizlerinin yapılması.

• RAPORLAMA:

- İlgili yöneticiye ya da yöneticinin onayı doğrultusunda tüm ekibe anonim olarak hedefe giden yolda görünmeyen bilinçaltı streslerinin (engellerin) raporlanması.

• 1. SEANS:

- Katılımcıların her biri ile daha önce yapılan ölçüm doğrultusunda 1. öncelikli algı engelini dönüştürmek için PSYCH-K zihin çalışmalarının yapılması.

- Bu çalışmanın aksiyona geçmesi için hızlı aksiyon planı belirlenmesi.

• 2. SEANS:

- 1. seans aksiyon planı sonuçlarının değerlendirilmesi. Gerek görülmesi durumunda destek çalışma yapılması.

- Katılımcıların her biri ile daha önce yapılan ölçüm doğrultusunda 2. öncelikli algı engelini dönüştürmek için PSYCH-K zihin çalışmalarının yapılması.

- Bu çalışmanın aksiyona geçmesi için hızlı aksiyon planı belirlenmesi.

• 3. SEANS:

- 2. seans aksiyon planı sonuçlarının değerlendirilmesi. Gerek görülmesi durumunda destek çalışma yapılması.

- Katılımcıların her biri ile ANA HEDEF doğrultusunda algı engelini dönüştürmek için PSYCH-K zihin çalışmalarının yapılması.

• SON ANALİZ:

- MVA® Mind-Voice Analysis (Zihin-Ses Analizi): Sürece katılan çalışanların her biri ile yapılacak zihin-ses analizi seanslarında belirlenmiş hedef doğrultusundaki bilinçaltı stres paternlerinin ve algı engellerinin değişimini bulgulamak amacı ile katılımcıların zihin-ses frekanslarının ölçümlenmesi, analizlerinin yapılması ve PRS® sürecinin öncesinde yapılan ölçümlerle karşılaştırılması.

canadianmedmart.com - buy amoxicillin 500mg no prescription.

• RAPORLAMA:

- İlgili yöneticiye ya da yöneticinin onayı doğrultusunda tüm ekibe, hedefe giden yolda değişen algıların, bilinçaltı stres seviye ölçümlerindeki değişimlerin ve aksiyon planı sonuçlarının raporlanması.