PRS® SÜRECİNDE KULLANILAN ARAÇLAR

MVA MIND-VOICE ANALYSIS (ZİHİN-SES ANALİZİ):

Bu ölçüm yönteminin temeli Dr. Alfred Tomatis’in duymak ve dinlemek üzerine yaptığı, yıllar süren geniş araştırmalarının sonuçlarına dayanmaktadır. Tomatis'in bulgularına göre kulağımızın duymadığını ses üretemez ve algılayamadığımızı ifade edemeyiz. Dolayısı ile algımızın izdüşümü sesimizde kullandığımız rezonansta mevcuttur.

Bu analiz, kişinin ilgili sorundan bahsederken kullandığı seslerin rezonansı incelenerek yapılır. Tüm veriler kişinin sesi aracılığı ile alınır. Kişinin kullandığı kelimelerin bu uygulamada hiçbir önemi yoktur. Konuşmalar değil sadece ses dalgaları kayıt ve analiz edilir. Başka bir deyişle bu teknik, kişinin konuya odaklandığında sesindeki bilinçaltı kaynaklı stresin ölçümlenmesi ve analiz edilmesi üzerine kuruludur.

Bu seanslarda kişiye kulaklık ve mikrofon takılır. 10 saniye uzunluğunda ses kayıtları alınır ve ileri teknoloji kullanan cihazlar ile analiz edilir. Bu ses kayıtları, hedeflenen konuda 'algı indeksi' hazırlamak ve duygusal arka plan haritalaması için kullanılır.

MVA® Mind-Voice Analysis (Zihin-Ses Analizi) lisanslı operatörler tarafından birebir yapılan bir analizdir.

PSYCH-K BİLİNÇALTI ÇALIŞMASI:

Psikolog Robert M. Williams tarafından geliştirilen ve hücre biyoloğu Dr. Bruce Lipton tarafından desteklenen bu metot, hedeflenen konuyla ilgili kişinin bilinçaltında kayıtlı kısıtlayıcı inançlarını, Tam Beyin ortamı yaratarak dönüştürmeye imkan veren, etkinliği kanıtlanmış güçlü bir araçtır.

Bilinçaltı inançları ve stresleri deşifre etmek için Psiko-kinesiyolojik kas tepkilerini kullanır. Zihin-beden-ruh entegrasyonunun prensipleri doğrultusunda kişide 'Tam Beyin Durumu' yaratarak bu inanç ve stresleri değiştirir yani 'Yüksek Hızlı Zihin Değişimi' sağlar. Bilinçaltı değişimin performansa dönüşmesi için aksiyon planlama adımını da içerir.

PSYCH-K çalışması lisanslı uygulayıcılar tarafından birebir yapılan bir çalışmadır.